Com s’afina un piano?

Màster Classe Tècnic Afinador de piano a càrrec la professora Gemma Godall Rovira.

  • “Descobreix com és un piano per dins i coneix les nocions bàsiques pel seu bon funcionament”
  • Dissabte 23 de febrer de 2019
  • C/Carme n.15 de 11 a 13h
  • Obert a alumnes, pares i mestres de l’escola
  • Places limitades
  • Inscripció gratuïta
Anuncis