Nivell Professional llenguatge musical/harmonia/instrument (12 a 18)

  • Aprenentatge dels continguts del llenguatge musical de nivell mitjà amb una orientació definitiva cap a la música clàssica o moderna.
  • Harmonia i contrapunt, anàlisis, audició, història de música i dictat.
  • Aprenentage dels continguts d’instrument de nivell mitjà.
  • Participació en petits grups instrumentals de cambra, orquestra o combo
  • Participació activa a les audicions i concerts.
  • Optativament es fa un segon instrument.

 

Proves d’accés pel grau superior.

Actualment en el panorama  musical de Catalunya, hi ha una desorientació per part de l’alumnat que vol accedir al grau superior de música dels diferents centres Catalans, Espanyols i Europeus degut als constants canvis en les legislacions educatives, en les programacions i en diversitat centres.

Això ha fet que l’Escola de Músics i JPC amb la seva llarga trajectòria docent i pedagògica, hagin copsat la necessitat d’oferir uns cursos preparatoris pels estudiants/es que vulguin accedir al Grau Superior, fer oposicions per a escoles de Música, orquestres professionals, etc.. amb més seguretat i garanties d’èxit.

Classes Magistrals.


A l’escola es programen classes magistrals, post-graus i cursos d’especialització.
Aquests cursos van dirigits a:
Joves músics amb interès a aprofundir en el repertori instrumental.
Professors d’escoles de música i conservatoris amb interès en aprofundir en la pedagogia de l’instrument.
Estudiants de nivell professional i superior que desitgin treballar la tècnica i el repertori instrumental.